Bewaren

Door documenten onder de meest optimale omstandigheden te bewaren,  kunnen veel problemen vermeden worden.  De juiste temperatuur en vochtigheid in de ruimte,  licht, ventilatie en nog vele andere omgevingsfactoren zijn van groot belang. Vaak wordt het verkeerde verpakkingsmateriaal of tentoonstellingsmateriaal gebruikt. Wanneer bij inlijsten zuur karton gebruikt is, zal dit op termijn leiden tot verzuring van het kunstwerk zelf.
Voor een goede bewaring kunnen omslagen, mappen en dozen gemaakt worden. U kan ook bij ons terecht voor advies over bewaaromstandigheden.