Links

Vanwaar Starch?

In de Engelstalige vakliteratuur kom je regelmatig het begrip Starch Paste tegen wat verwijst naar de zelfgemaakte stijfsellijm die door papierrestauratoren gebruikt wordt.

Wie graag nog wat meer info wil over "starch", verwijs ik door naar https://www.starch.eu/starch 

Musea Brugge: Kunst en erfgoed van wereldklasse op 13 historische locaties: https://www.museabrugge.be